ÜROLOJİ DOKTORU ANKARA | DOÇ.DR.CENK ACAR | BÖBREK KANSERİ
üroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankaraüroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankaraüroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankara
BÖBREK KANSERİ
üroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankara

üroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankara

üroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankara

Böbrek kanseri nedir ?
Böbrek kanseri (renal hücreli kanser) böbrekten kaynaklanan kötü huylu tümöre verilen isimdir. Böbrek kanseri tüm yetişkin kanserlerinin %2-3’ünü oluşturmaktadır. Böbrek kanseri genellikle ileri yaşlarda (60 yaş üzeri) ortaya çıkar. Bazı ailesel geçişli türlerinde erken yaşlarda da görülebilir. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Böbreğin en sık idrarı süzen hücrelerinden kaynaklanan tümörüdür. Bunun yanında kanser kan ve lenf yolu ile yayılarak vücudun diğer alanlarına (kemik, akciğer) yerleşebilir.

Böbrek kanserinin belirtileri nelerdir ?
Günümüzde ultrason ve tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinin yaygın olarak kullanılmasıyla bu kanserlerin büyük bir kısmı böbreğe sınırlı iken yakalanabilmektedir. Bu nedenle, hastalar geçmişte klasik olarak idrarda kan, ağrı ve böğür bölgesinde kitle hissi ile başvururken artık hiç bir şikayeti olmayan hastalarda rastlantısal olarak (check-up tetkikleri veya başka nedenle yapılan görüntüleme yöntemleri sırasında) böbrek kanseri saptanabilmektedir.

Yine böbrek kanseri vücutta bazı metabolik denge mekanizmalarını bozarak, ateş ve gece terlemesi, halsizlik, kansızlık, kanda kalsiyum seviyesinin yükselmesi, bazı hastalarda aşırı kan miktarı, karaciğer fonksiyonlarında bozulma ve kilo kaybı gibi şikayetlere neden olabilmektedir.

Böbrek kanserinin nedenleri nelerdir ?
Diğer pek çok kanser türünde olduğu gibi böbrek kanserinin nedeni de henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Böbrek kanseri için bilinen en önemli risk faktörlerinin; sigara ve aşırı şişmanlık olduğu saptanmıştır. Ayrıca, ailesinde böbrek kanserli yakınının bulunması ve yüksek tansiyonun potansiyel risk faktörleri olduğu belirtilmektedir. Böbrek kanseri riski sigara içenlerde içmeyenlere göre iki kat fazladır. Özellikle bazı böbrek tümörü tiplerinde ailesel kalıtım da gösterilmiştir (Von Hippel-Lindau sendromu ve Ailevi papiller polipozis Coli send-Papiller hücreli kanser gibi). Yaşam sitili değişiklikleri, sigaranın bırakılması ve sağlıklı bir kiloda yaşamın sürdürülmesi kanser gelişim riskini azaltabilir..

Böbrek kanseri teşhis nasıl konur ?
Böbrek tümörlerinin çeşitli türleri olduğu için, durumunuzun ortaya konması için bir dizi test yapılmaktadır. Bu testler tıbbi geçmişi ve görüntülemeyi (Bilgisayarlı tomografi ve MR gibi) içerir. Aile öyküsü bazen önemli bilgiler verebilir. Karın bilgisayarlı tomografisi ve/veya MR görüntüleme, tümörün boyutunu ortaya koymak ve bunun böbrek damarları, lenf düğümleri, ya da çevredeki organlarına yayılımı olup olmadığının saptanması için kullanılmaktadır. Bu ileride uygulanacak tedaviyi belirlemek açısından önemlidir. Ayrıca fizik muayene, kan ve idrar tetkikleri yapılmaktadır.

Böbrek kanseri nasıl tedavi edilir ?
Sizin için doğru tedavinin belirlenmesinde kanserin böbreğin dışına veya vücuda yayılımı, hastaya bağlı faktörler (dahili hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve genel sağlık durumu), ve hastanede tedavi seçeneklerinin kullanılabilirliği gibi durumlar dikkatlice değerlendirilir. Ancak, tedavi seçiminde en önemli faktör hastalığın evresidir.

Böbrek kanseri tedavisinde:
• Parsiyel nefrektomi ( sadece kanserli dokunun çıkarılması)
• Radikal nefrektomi (böbreğin tamamının çıkarılması)
• Sitoredüktif nefrektomi (vücuda yayılım olmasına rağmen kanserin tamamının veya büyük kısmının çıkarılarak ileride uygulanacak ilaç tedavilrine cevabı arttırmak amacıyla)
• Aktif sürveyans ( çok küçük kitlelerde veya çok yaşlı hastalarda klinik olarak izlem)
• Ablasyon tedavileri (Radyofrekans ablasyon (ısıtarak) ve Kriyoterapi (dondurarak)
• Kemoterapi, İmmünoterapi ve diğer ilaçlar
• Radyasyon tedavisi (sadece durdurulamayan şiddetli kanaması olan böbreğe veya kemiğe sıçramış kanserde kemik ağrılarını geçirmek için)