ÜROLOJİ DOKTORU ANKARA | DOÇ.DR.CENK ACAR | BÖBREK KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ
üroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankaraüroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankaraüroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankara
BÖBREK KENSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ
üroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankara

Böbrek kanseri genellikle 50-70 yaşları arasında ortaya çıkar. Erkekte kadına göre 2- 3 kat daha fazla görülür. Böbrek kanserinin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak, araştırmacılar böbrek kanseri gelişmesi açısından bazı risk faktörleri belirlemişlerdir. Ancak bu risk faktörlerine sahip olan herkes böbrek kanserine yakalanmayacağı gibi her böbrek kanserli hastada da bu faktörler bulunmayabilir.

Sigara: Araştırmalar sigara içenlerde böbrek kanseri görülme riskinin iki kat fazla olduğunu göstermektedir. Bu risk günde içilen sigara miktarı ve sigara içme süresiyle daha da artar. Sigara bırakıldığında artmış olan risk zamanla geriler.
Aile öyküsü: Ailede böbrek kanserli bir akrabanın olması böbrek kanserine yakalanma riskini artırmaktadır.
Diet: Yüksek kalorili diet ve kızartma türü yiyecekler riski artırmaktadır.
Yüksek tansiyon: Bazı çalışmalarda yüksek tansiyonlu hastalarda 3 kat fazla böbrek kanseri geliştiği gösterilmiştir.
Şişmanlık: Fazla kilo özellikle kadınlarda böbrek kanseri riskini arttırabilir.
Mesleki risk faktörleri: Çelik endüstrisi, petrol, kadmiyum, kurşun endüstirisi çalışanları ve asbestoza maruz kalanlarda böbrek kanseri riski artmaktadır.
Radyasyon: Daha önce tedavi amacıyla radyasyon almış ya da başka bir nedenle radyasyona maruz kalmış kimseler artmış risk taşırlar.
Diyaliz: Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süreli hemodiyaliz programında olan hastalarda böbrek kisti ve böbrek kanseri riski daha fazladır.
Genetik: Von Hippel-Lindau hastalığı genetik geçişli bir hastalık olup beraberinde iki taraflı böbrek ve diğer bazı organlarda kanser ortaya çıkması sözkonusu olabilir. Bu hastalar ve ailesi yakından izlenmelidir.