HoLEP | DOÇ.DR.CENK ACAR ÜROLOJİ UZMANI
üroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankaraüroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankaraüroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankara
HoLEP Ameliyatı Nedir?
Prostat belirtileri, Prostat tedavisi, Holep, Bipolep
HoLEP - Holmiyum lazer ile yapılan Prostat Enükleasyonu
HoLEP - Holmiyum lazer ile yapılan Prostat Enükleasyonu

Prostat belirtileri, Prostat tedavisi, Holep, Bipolep

HoLEP Ameliyatı Nedir?

HoLEP, iyi huylu prostat büyümesinin idrar kanalından girilerek uygulanan kapalı yöntem (endoskopik) ameliyatlarıdır.

HoLEP’in açılımı Holmiyum lazer ile yapılan Prostat Enükleasyonu isimli cerrahi tekniktir.

Günümüzde 30 gr ve üzeri bütün prostat boyutlarında uygulanmakla birlikte özellikle 80 gr üzerinde olan hastalarda diğer tekniklere göre daha üstün olduğu gösterilmiştir. Bu hastalarda altın standart tedaviler haline gelmiştir.

HOLEP ameliyatı nasıl yapılır?

Iyi huylu prostat büyümesi, iç idrar kanalını (üretra) saran prostat dokusunun büyümesi anlamına gelir. Büyüyen bu dokulara prostat adenomu adı verilir. Prostat adenomu ile prostatın dış zonu (periferik zon) arasında bir kapsül bulunur. Buna cerrahi kapsül adı verilir. Iyi huylu prostat büyümesi için uygulanan ameliyatlarda prensip olarak bu kapsülün içinde bulunan prostat adenomu çıkartılmaktadır. Biz buna enükleasyon diyoruz. Daha sonra mesane (idrar torbası) içerisine atılan prostat dokuları morselatör (doku kesme makinası) yardımıyla kıyma makinasına benzer şekilde küçültülerek vücut dışına çıkartılır. Çıkarılan prostat parçaları patolojik inceleme için patoloji laboratuvarına gönderilir.

HoLEP - Holmiyum lazer ile yapılan Prostat Enükleasyonu
HoLEP ve BipoLEP ameliyatları arasında fark var mıdır?

HoLEP ve BipoLEP ameliyatları BIRBIRINE BENZER teknikler ile uygulanmaktadır. SADECE KULLANILAN ENERJİ FARKLIDIR. HoLEP’de holmiyum lazer kullanılırken BipoLEP’de bipolar enerji kullanılmaktadır.

Bu cerrahi tekniklerde prostatın iyi huylu büyümesinde uygulanan açık prostat ameliyatına benzer şekilde sadece prostat adenomunun çıkarılması ile uygulanmaktadır. Ancak, açık prostat ameliyatından farkları kanamanın çok az olması, sonda kalış süresinin çok kısa olması ve bir kesi olmaksızın bu ameliyatın yapılabilmesidir. Avrupa Üroloji Derneği Prostat hastalıkları tedavi kılavuzunda, özellikle 80 gr. üzerinde prostat boyutu olan hastalarda açık prostat ameliyatı yerine kullanılan bir cerrahi tedavi alternatifi olarak belirtilmektedir. Ayrıca, HoLEP ve BipoLEP 30 gr. üzerindeki bütün prostatlarda uygulanabilen bir yöntem olarak kılavuzda yerini almaktadır.

HoLEP ve BipoLEP ameliyatlarını kalp pili olan hastalarda rahatlıkla uygulanabilmektedir. Ayrıca, cerrahi sırasında kullanılan sıvının serum fizyolojik olması sayesinde TUR-sendromu gelişimini engeller. TUR sendromu özellikle uzun süren ve kanamalı TUR-prostat ameliyatlarında içinde mannitol bulunan sıvıların vücuda emilimi nedeniyle beyin ödemi, akciğer ödemi ve kanda tuz düzeyinde düşüklük gibi komplikasyonlardır.

HoLEP ve BipoLEP ameliyatları ile diğer cerrahi teknikler
arasındaki farklar nelerdir?

TUR-prostat ameliyatı ve Greenlight gibi tanımlanmış birçok kapalı yöntem prostat ameliyatında bu cerrahi kapsülün sınırlarını görebilmek mümkün değildir. Bu nedenle bu cerrahiler sırasında birçok komplikasyon görülebilmektedir. Prostat kapsülünün (prostatın en dışında onu çevreleyen kapsül) hasar görmesi ve kanaması, mesane boynunun yırtılması, saat 6 hizasından fazla doku alınması sonucu sürekli gaita varmış hissi ve idrarı tutan kasların kesilmesi sonucu sürekli idrar kaçırma gibi ciddi durumlarla karşılaşılabilmektedir.

DİĞER TEDAVİLERE GÖRE AVANTAJLARI
HoLEP - Holmiyum lazer ile yapılan Prostat Enükleasyonu


HoLEP ameliyatında kanama olur mu?

Bu tekniklerde yukarıda anlatıldığı gibi, doku kesilirken çok ciddi kanama olmamaktadır. Ancak adenom dokusunu besleyen biraz daha büyük (2-3 mmlik) atar damarlar lazer enerjisi ile kolaylıkla durdurulabilmektedir. Bu nedenle HoLEP ameliyatında kanama miktarı oldukça az olmaktadır.

HoLEP ameliyatından sonra idrar kaçırma olur mu?

Cerrahi teknik olarak sadece prostat adenomu çıkartıldığı için ameliyat sonrası kalıcı bir idrar kaçırma olmaz. Ancak diğer hastalıklarınız (Nörolojik hastalıklar; Parkinson, Alzheimer vb.) ve diğer ürolojik sorunlarınız (aşırı aktif mesane sendromu vb.) sebebiyle cerrahi sonrası idrar kaçırmanız olabilir. Mutlaka cerrahi öncesi doktorunuz tarafından bilgilendirilmeniz gerekir.

HoLEP ameliyatından sonra sertleşme sorunu
(ereksiyon) olur mu?

Sertleşmeyi sağlayan sinirler prostatın dışında seyrettiği için bu ameliyatlar sonrası hastaların cinsel fonksiyonları etkilenmez.

HoLEP ameliyatından sonra idrar sondası kaç gün kalır?

Bu karar hastanın ek başka hastalıkları, kan sulandırıcı ilaç kullanımı, prostatın ağrılığı (300-400 gram gibi çok büyük prostatlarda, belki 1 gün daha kalabilir) gibi faktörlere bağlı değişebilir. Ancak kendi pratiğimizde sondayı biz ameliyattan genellikle 2 gün sonra çıkarmaktayız. Daha sonra hastayı ameliyatının sonrası ikinci gününde idrarını birkaç kere gür şekilde kanamasız yaptığını gördükten sonra evine göndermekteyiz.

Kan sulandırıcı kullananlarda HoLEP prostat ameliyatı yapılır mı?

BIPOLEP ameliyatı için çok ağır ve kombine kanı sulandırıcı ilaçları kullananlarda mümkünse kesmek daha doğru olacaktır. Ancak tek olarak, mesela aspirin ve türevleri (ecopirin, bebe aspirini, aspirin … gibi) ilaçlarda HoLEP prostat ameliyatı yapılabilir.

HoLEP - Holmiyum lazer ile yapılan Prostat Enükleasyonu


*2017-Avrupa Üroloji Derneği Prostat Hastalıkları kılavuzunda yer alan iyi huylu prostat büyümesi için uygulanabilecek cerrahiler

HoLEP - Holmiyum lazer ile yapılan Prostat Enükleasyonu