MESANE KANSERİ | DOÇ.DR.CENK ACAR ÜROLOJİ UZMANI
üroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankaraüroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankaraüroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankara
MESANE KANSERİ


Mesane Kanseri Nedir?
Mesane kanseri, mesanedeki anormal doku (tümör) büyümesidir. Mesane kanseri yavaş gelişir ve yaşlı insanlarda (60 yaş ve üstü) daha sık görülür. Sigara ve tütün mamulleri birçok zararlı madde içerir ve mesane kanseri olgularının neredeyse yarısından sorumludur.

Bilinen diğer bir risk kaynağı boya, metal ve petrol üretiminde kullanılan kimyasallara mesleki olarak maruz kalma durumudur. Daha yüksek bir riskin olması birisinde mutlaka kanser olacağı anlamına gelmez. Bazen bilinen herhangi bir sebep olmadan da mesane kanseri oluşur.

Hastalığın Evreleri
Mesanenin içindeki boşluğa doğru büyüyen ve derin dokulara ilerlememiş tümörlere kas invaziv olmayan adı verilir (Ta-T1 tümörler) (Şekle bakınız). Bu tümörler yüzeyseldir ve erken evreyi temsil eder. Hastaların %75’i bu evrede tanı alır. Çoğu vakada, bu tümörler saldırgan değildir ve nadiren diğer organlara yayılır, bu nedenle genellikle ölümcül değildirler, ancak tekrar ortaya çıkabilirler (= nüks) veya saldırgan özellikler geliştirebilirler (= progresyon).

Kanser mesane kasının içerisine doğru büyüdükçe ve çevreleyen kaslara yayıldıkça kas invaziv mesane kanseri haline gelir. Bu kanser türünün vücudun diğer bölgelerine yayılma olasılığı daha yüksektir (metastatik hastalık) ve tedavisi daha zordur. Bazı durumlarda ölümcül olabilir.

Mesane kanseri, lenf bezleri veya diğer organlar gibi vücudun diğer bölgelerine yayılırsa ya lokal olarak ilerlemiş ya da metastatik mesane kanseri olarak adlandırılır. Bu aşamada şifa bulması pek mümkün değildir ve tedavi, hastalığın yayılmasını kontrol altına almak ve belirtileri azaltmakla sınırlıdır.

Bulgular ve Belirtiler
• İdrarda kan görülmesi (hematüri) en sık rastlanan belirtidir. (Ağrısız, pıhtılı ve aralıklı olması önemlidir.)
• Ağrılı idrar yapma veya daha sık idrara çıkma gibi idrar yolu belirtileri (Enfeksiyon ve taş hastalığı mutlaka ekarte edilmelidir.)
• Mesane kanserinin daha ileri evrelerinde pelvik ağrı, yan ağrısı, kilo kaybı veya karnın alt kısmında kitle hissi gibi bazı belirtiler görülebilir.

Doktorunuzun sizden isteyeceği tetkikler:
• İdrar Tahlili
• İdrar Sitolojisi (Gerekliliği doktorunuz tarafından belirlenir.)
• Transabdominal Ultrason (Dolu mesanede 5-10 mm’den büyük kitleleri görüntüleyebilir. Çok küçük veya yüzeysel tümörleri (CIS) tespit edemez. Ultrason, BT ürografinin veya sistoskopinin yerini alamaz.)
• Bilgisayarlı Tomografi ile Ürografi (Böbrekte veya üreterlerde ve dahası lenf nodları ve karın organlarında bulunan muhtemel tümörler hakkında bilgi verir. Tarama yaklaşık 10 dakika sürer ve x-ışınlarını kullanır. Bu görüntüleme tekniği, üriner sistemdeki kanserlere tanı koymanın en doğru yoludur.)
• Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG taramaları da vücuttaki yumuşak dokuların ayrıntılı görüntülerini gösterir. x-ışını yerine radyo dalgalarını ve güçlü mıknatısları kullanır. MRG görüntüleri, kanserin mesane dışı yakın dokulara veya lenf bezlerine yayılıp yayılmadığını göstermede özellikle yararlıdır.)
• Sistoskopi (Mesane kanseri teşhisi için kullanılan temel testtir. Doktorunuzun sistoskop adı verilen ince, ışıklı bir tüp kullanarak mesanenizin ve üretranızın içene bakmasına imkân verir.)

TEDAVİ


TUR-MT (Endoskopik mesane tümörü çıkarılması)
TURMT, mesane tümörlerinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır (rezeksiyon). Bu işlem hem tanısal hem de tedavi edicidir. Endoskopik olarak uygulanmaktadır. Cerrah tümörü ve mikroskop altında incelenmesi gereken ek dokuları çıkarır (histolojik değerlendirme). TURMT aynı zamanda tedavi edicidir çünkü görülebilen tüm tümörlerin tamamen çıkartılması bu kanser için bir tedavidir. Tam ve doğru TURMT, hastalığın iyi ilerlemesi için önemlidir. Bazı olgularda, 4-6 hafta sonra yeniden cerrahi gerekir.

TURMT sonrası tek doz, hemen idrar torbasına aşılama
Eğer yüzeysel bir tümör, TURMT ile tamamen ve güvenli bir şekilde çıkarılabilirse ve derin invaziv bir büyüme belirtisi yoksa hemen instilasyon (aşılama) işlemden sonra yapılabilir. TURMT sonrası sıvının içerisinde yüzen tümör hücrelerini yok eder ve çıkartma işleminin yapıldığı yerde ve gözden kaçan küçük tümörlerden kalan artık tümör hücrelerini öldürür. Bu, hastalığın tekrarlama riskini azaltır. Tek instilasyon, birden fazla tümörünüz varsa, mesane duvarının derininden çıkartma işlemi gerektiyse, eğer mesane delinmiş olma ihtimali varsa veya ameliyat sonrası kanama çok şiddetli ise yapılmaz.

TURMT sonrası ek idrar torbasına aşılama
Ek intravezikal kemoterapi, cerrahi sonrası hastalığın ilerleyişine bağlıdır. Hastalığın tekrar etmesi ve ilerlemesi açısından düşük riskliyseniz hastalığın tekrar etme riskini düşürmek için tek doz instilasyon (aşılama) yeterli olacaktır ve bu standart tedavi şeklidir. Orta riskli tümörünüz varsa, tek doz instilasyon yeterli olmayabilir, ek kemoterapi instilasyonları gerekebilir. En ideal kemoterapi instilasyonu sayısı ve sıklığı diye bir şey tanımlanmamıştır.

Radikal Sistektomi:
Kasa invaziv (yayılmış) mesane kanserinin temel tedavisi idrar kesesinin cerrahi olarak çıkartılmasıdır. (Bakınız şekil)

Doktorunuzun, tüm mesanenin çıkarılmasını önermesinin çeşitli nedenleri vardır:
• Kasa invaziv tümörü varlığı
• Çoklu kanserli alanları (çok odaklı) olan, agresif olarak büyüyen (yüksek dereceli) veya yüzeysel olan ancak kemoterapi veya immünoterapiden sonra nükseden bir tümörün varlığı
• Mesane koruyucu bir yaklaşım (kemoradyasyon) sonrası başarısızlık veya nüks olması veya ciddi yan etkilerin ortaya çıkması
• Kesin tedavisi mümkün olmayan hastalarda kanama veya ağrı gibi belirtiler olması

İdrar kesesinin çıkarılması, mesanenin, üreterlerin uç kısımlarının ve pelvik lenf bezlerinin çıkarılmasını içerir. Tümör yerleşimi ve üriner diversiyon tipi gibi faktörlere bağlı olarak cinsiyete özgü bitişik organların bir kısmı (erkeklerde prostat ve meni keseleri, kadınlarda üretranın tümü, bitişik vajina ve uterus) çıkarılır. Erkekler, bazen çıkarılan prostatta prostat kanserinin bulunduğunun ancak genellikle uzun süreli sağ kalımı veya tedaviyi etkilemediğinin bilincinde olmalıdır.

Mesane Koruyucu Yaklaşımlar
Mesane koruyucu yaklaşım, halen tüm dünyadaki vakaların az bir kısmında kullanılmaktadır. Fakat dikkate alınmayı hak etmektedir. Mesanenin korunması, birden çok terapi ve bunların yan etkisi pahasına başarılabilir. Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURMT) ve radyasyon, tümörü lokal olarak tedavi etmek veya kontrol sağlamak için kullanılır. Kemoterapi, vücutta zaten yayılmış olabilecek kanser hücrelerini (sistemik hastalık) tedavi etmek için kullanılır. Amaç kanser tedavisinden ödün vermeksizin mesane ve fonksiyonunu koruyarak yaşam kalitesini korumaktır.

Seçilen hasta gruplarındaki çalışmalar, mesane koruyucu yaklaşımlar için iyi sonuçlar vermiştir; mesane koruyucu tedavinin başarısız olmasından sonra hastaların yaklaşık üçte birine yine de sistektomi uygulanmaktadır.

Kemoradyasyon
Duyarlılaştırıcı kemoterapiyle kombine radyoterapi, sistektomi için aday olmayan veya cerrahiyi reddeden hastalar için makul bir alternatiftir. Bu yaklaşımın değerlendirilmesi için genel durumun (yaşam beklentisi), böbrek fonksiyonunun, önceki radyasyonun, daha önce abdominal operasyonların ve diğer kanser öykülerinin göz önüne alınması gerekmektedir. Bu tedaviye karar vermeden önce bir radyasyon onkolojistine danışılması önerilir.

Radyoterapi
Radyasyon tedavisi, ameliyat için aday olmayan veya cerrahi istemeyen hastalarda mesanenin korunması için bir seçenektir. Tek başına radyoterapi sonuçları, mesanenin tamamen çıkarılmasından daha kötüdür, ancak kemoterapiyle (kemoradyoterapi) kombine ediliyorsa, kabul edilebilir sonuçlar elde edilebilir. Yan etkiler; mesane ve sindirim sisteminin hafif ila güçlü tahrişinin yanı sıra idrar kaçırma, enfeksiyon riskinde artış ve fistülleri de (organlar arasında anormal geçişler oluşması) içerir.

Mesane Kanserinden Korunma
Daha yüksek riskinin olması bir kişinin mutlaka kanser olacağı anlamına gelmez. Bazen mesane kanseri bilinen bir neden olmaksızın gelişir. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek önemlidir. Eğer sigara içiyorsanız, bırakmaya çalışın. İş yeri güvenlik kurallarına uyun ve zararlı kimyasallara maruziyetten kaçının. Birtakım kanıtlar, başta su olmak üzere çok sıvı içilmesinin mesane kanseri riskini azaltabileceğini öne sürmektedir. Çok miktarda meyve ve sebze ile dengeli beslenmenin sağlık açısından yararları vardır ve kansere karşı koruma sağlayabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek için sorularınız veya yardıma ihtiyacınız varsa, sağlık ekibinizden yardım veya yönlendirme rica ediniz.