TEKNOLOJİK YENİLİKLER | BÖBREK KANSERİ | DOÇ.DR.CENK ACAR ÜROLOJİ UZMANI
üroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankaraüroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankaraüroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankara
TEKNOLOJİK YENİLİKLER | BÖBREK KANSERİ


Küçük Böbrek Kanserlerinin Cerrahisindeki
Yeni Teknikler
SON YILLARDA, MİNİMAL İNVAZİF CERRAHİLERİ DAHA KOLAYLAŞTIRAN ve geride kalan böbrek dokusunun daha iyi korunmasını sağlayan teknolojik gelişmeler uluslararası kongrelerin önemli konularından biri haline gelmiştir.

INDOSİYANİN YEŞİLİ (ISY) ADI VERİLEN MADDENİN vücuda enjekte edilmesi sonrası yakın kızılötesi ışığın görünmesini sağlayan kameralar sayesinde böbrek damarları ve dalları görüntülenebilmektedir. Bu sayede, sadece kanserin bulunduğu böbrek kısmını besleyen damarlar net olarak ayırt edilmekte ve cerrahi teknik gereği geçici olarak kapatılmaktadır. Bu şekilde hem kitlenin güvenli bir biçimde çıkarılması kolaylaşmakta hem de geride kalan böbrek dokusunun zarar görmesi engellenmektedir.

BU TEKNOLOJİNİN YAYGIN OLARAK KULLANILMASI İLE ÜROLOGLARIN cerrahi sırasındaki stresleri azalacak ve hastalara daha iyi sağlık hizmeti sunmaları mümkün olacaktır.

Lenf bezlerine yayılımın kesin olarak gösterilebilmesi ancak cerrahi sırasında prostat çevresindeki tüm lenf bezlerinin çıkarılması ile mümkün olabilmektedir. Ancak, bu cerrahi bazı ameliyat sonrası komplikasyonları da beraberinde getirmektedir. Maalesef bu tip durumlarla karşılaşmamak için bazı cerrahlar lenf bezlerinin tamamen temizlenmesinden kaçınmakta ve birkaç örnek alarak işleme son vermektedirler. Son yıllarda ise bu konuda büyük bir gelişmeler yaşanarak robot yardımlı ve laparoskopik prostat kanser cerrahisi sırasında kanserin ilk sıçrayacağı lenf bezinin bulunup sadece onun çıkarılmasının tanı açısından yeterli olduğunu gösteren çalışmalar yayınlanmaya başladı. Ameliyat sırasında Indosiyanin yeşili (ISY) adı verilen bir maddenin prostata iğne yoluyla verilmesi ile ilk görülen lenf bezinin flörosans ışıkta yeşil refle vermesi sayesinde tanınmasına imkan veren bu yöntem son 1-2 yılda yapılan kongrelerin en popüler konusu haline gelmiştir. Bugün için lenf bezlerinin tamamen çıkarılması ile birlikte uygulandığında lenf bezi yayılımı saptanmasını %20 oranında arttırdığı gösterilmiştir.