TEKNOLOJİK YENİLİKLER | PROSTAT KANSERİ | DOÇ.DR.CENK ACAR ÜROLOJİ UZMANI
üroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankaraüroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankaraüroloji doktoru ankara, üroloji uzmanı ankara, üroloji merkezleri ankara, böbrek taşı kırma ankara, üroloji hastalıkları, üroloji polikliniği ankara
TEKNOLOJİK YENİLİKLER | PROSTAT KANSERİ
Prostat Kanserinin Tanı ve Evrelemesinde
Son Yenilikler
Prostat kanseri tanısı, Prostat Spesifik Antijen (PSA)düzeyi ve/veya fizik muayenede anormallik saptanan hastalara makattan yapılan ultrason eşliğinde alınan prostat biyopsisi ile konmaktadır. Özellikle teknolojinin yardımıyla daha kaliteli görüntü veren ultrason cihazları ve magnetik rezonans görüntülemenin (MRG) kullanımı ile birlikte daha ağrısız biyopsi alma tekniklerinin uygulanması tanı oranını ve hasta konforunu arttırmaktadır. Evreleme konusundaki önemli bir gelişme ise, MRG'den elde edilen birçok parametrenin birleştirilerek hastalığın prostat dışına ve lenf bezlerine yayılımının daha yüksek doğruluk oranı ile belirlenebilmesidir. Bununla birlikte, tüm vücut MRG'nin tedavi öncesi ve sonrası takipte önemli oranda diğer tetkiklere üstün olduğu yapılan çalışmalarda vurgulanmaktadır.

Kanserinin prostata sınırlı olduğu saptanan hastalar için cerrahi ve radyoterapi en sık kullanılan tedavi seçenekleridir.
Ancak, yapılan incelemeler sonucunda organa sınırlı kanseri olduğu tespit edilen hastaların cerrahi sonrası %35-45'inde prostat çevresine ve lenf bezlerine yayılım olduğu saptanmaktadır. Bu durumun önceden tespiti veya cerrahi (açık veya robotik cerrahi ile) sırasında özellikle lenf bezi yayılımı açısından orta-yüksek riskli hastalarda prostat çevresindeki lenf bezlerinin tamamen çıkarılması tedavi planını değiştirmekte ve bu sayede hastaların sağkalımlarını uzatabilmektedir.

Lenf bezlerine yayılımın kesin olarak gösterilebilmesi ancak cerrahi sırasında prostat çevresindeki tüm lenf bezlerinin çıkarılması ile mümkün olabilmektedir. Ancak, bu cerrahi bazı ameliyat sonrası komplikasyonları da beraberinde getirmektedir. Maalesef bu tip durumlarla karşılaşmamak için bazı cerrahlar lenf bezlerinin tamamen temizlenmesinden kaçınmakta ve birkaç örnek alarak işleme son vermektedirler. Son yıllarda ise bu konuda büyük bir gelişmeler yaşanarak robot yardımlı ve laparoskopik prostat kanser cerrahisi sırasında kanserin ilk sıçrayacağı lenf bezinin bulunup sadece onun çıkarılmasının tanı açısından yeterli olduğunu gösteren çalışmalar yayınlanmaya başladı. Ameliyat sırasında Indosiyanin yeşili (ISY) adı verilen bir maddenin prostata iğne yoluyla verilmesi ile ilk görülen lenf bezinin flörosans ışıkta yeşil refle vermesi sayesinde tanınmasına imkan veren bu yöntem son 1-2 yılda yapılan kongrelerin en popüler konusu haline gelmiştir. Bugün için lenf bezlerinin tamamen çıkarılması ile birlikte uygulandığında lenf bezi yayılımı saptanmasını %20 oranında arttırdığı gösterilmiştir.